Ekonomi

Kommunerna och samkommunerna använder årligen cirka 42 miljarder euro för att ordna service och för att befrämja kommuninvånarnas välfärd. Av utgifterna täcks över hälften med skatter, en fjärdedel med avgifter och försäljningsinkomster och knappt en femtedel med statsandelar. Kommunförbundets målsättning är att trygga finansieringen av den kommunala verksamheten. 

ekonomi

Ekonominyckeln - nytt redskap för beräkning av landskapsreformens verkningar

Det är fråga om en excelfil som kommunerna kan använda för att uppskatta landskapsreformens verkningar på kommunernas resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning år 2019.
 

narrow
ekonomi

Den nya kommunens ekonomi år 2019 – Vård- och landskapsreformens verkningar

Syftet med denna publikation är att utgående från de senaste tillgängliga beredningsuppgifterna beskriva de nya kommunernas ekonomi på ett allmänt plan.

narrow
mer tack

Kommunalval 9.4.2017

Kommunförbundet vill uppmuntra alla att rösta. Du kan vara med i kampanjen för ökat valdeltagande genom att dela bifogade video.
 

lateral-image-left