Ingångssida

Tre personer i olika åldrar

Kommunalskatten stiger för 700 000 finländare nästa år

Kommunalskattesatsen höjs nästa år i 39 kommuner och sänks i fyra. Merparten av de kommuner som höjer skattesatsen är små, men bland dem finns också stora städer såsom Uleåborg och Björneborg. De kommuner som höjer skattesatsen har sammanlagt 700 000 invånare.

lateral-image-left
Man skriver på en tavla

Regeringens uppdaterade vårdproposition beaktar inte remissutlåtandena tillräckligt

I regeringens proposition om lagstiftningen kring social- och hälsovårdsreformen kvarstår problemen med tidsplanen och beaktandet av regionernas och kommunernas särdrag.

lateral-image-right
Mänska med ansiktsmask

Hur påverkar pandemin oss? Städer och kommuner i ny rapport om framtiden

Vad händer med arbetet, ekonomin, makten och städerna till följd av coronapandemin? Kommunförbundet har sammanställt en rapport där städer och kommuner svara på frågor om pandemins konsekvenser med sikte på den närmaste framtiden fram till slutet av årtiondet.

lateral-image-left
Logo

Fler än tre av fyra tänker rösta i vårens kommunalval

Fler än tre av fyra av dem som besvarade Kommunförbundets enkät tänker rösta i kommunalvalet våren 2021. Nästan var femte tog ännu inte ställning till frågan och fem procent meddelade att de inte tänker rösta.

lateral-image-left

Hae lisää