Kommunförbundet är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

Hemsida

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Kommunerna får nya och efterlängtade verktyg för att öka livskraften och främja sysselsättningen när arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna i början av 2025. Kommunförbundet ger stöd och råd i förnyelsen.

lateral-image-left

Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2023

Kommunen skapar grunden: kommunen är grundenheten för alla som bor i Finland. Kommunen skapar en trygg och fungerande vardag för sina invånare. Kommunen implementerar politiska beslut i en mänsklig skala och tar tag i små och stora utmaningar i det dagliga livet och i samhälleliga omvälvningar

lateral-image-right

Blogg

Evenemang

1.6.
samhälle och miljö
Arbetsmarknadsfrågor

Kommunalt förvaltningsförfarande på Åland del 1 och 2, är en genomgripande grundutbildning i kommunförvaltningens dagliga verksamhet. Utbildningen är en tvådelad helhet med fyra olika moduler. Utbildningen rekommenderas att gå som en helhet, men deltagarna kan även delta enskilt på utbildningarna.

1.6.
Helsingfors
service på svenska

Program 

13.30 Kaffeservering och musikframträdande 

14.00 Välkomsthälsning

  • Direktören för Kommunförbundets svenska verksamhet, Ulf Stenman 

14.15 Två år med fokus på språköarna

5.6.
9.6.
Helsingfors & Teams
information och digitalisering
service på svenska

Välkommen med på Kommunförbundets temavecka om digitalisering. 2023 ordnas digiveckan 5-9.6. Målet med veckan är att lyfta upp frågor relaterade till digitalisering till en bredare diskussion särskilt från ett kommunperspektiv.

Kommunerna önskar större förtroende och friheter - Det här vill förbundet se i nästa regeringsprogram

Från statlig normstyrning till större kommunalt svängrum. Kommunerna måste garanteras den frihet som hör till kommunal självstyrelse. Kommunförbundet har presenterat sina mål för nästa regeringsprogram.

lateral-image-left

Publikationer

Vår senast uppdaterade information