Ingångssida

Liten pojke döljer ansikten bakom händerna

Kommunekonomin fortfarande i kris – ny tudelning i kommunsektorn

Läget inom kommunekonomin är fortfarande dystert. Bokslutsprognoserna för 2019 ger en ny bild av en tudelad kommunsektor. Helsingfors resultat är nästan 400 miljoner euro på plus, medan de övriga stora städerna har gått kraftigt på minus.

lateral-image-right

Statsandelsberäkningar för 2020

Kommunförbundet har uppdaterat statsandelsberäkningarna för 2020 för att motsvara statsbudgeten. Också sjukfrekvenskoefficienten har uppdaterats.

lateral-image-left

Hae lisää