Ingångssida

Två sjukvårdare i arbetskläder

Samlad information om bekämpningen av corona

Kommunförbundet har samlat relevant information om bekämpning och uppföljning av coronaviruset. Kommunförbundet uppmanar kommunerna att aktivt följa med när myndigheterna uppdaterar anvisningarna om corona.

lateral-image-right

Kommunernas nödrop hörsammades vid ramförhandlingarna – nya uppgifter måste undvikas

Det stödpaket för kommunerna som man kom överens om vid ramförhandlingarna lindrar den akuta krisen inom den kommunala ekonomin. Det är viktigt att man snabbt kan konkretisera de riktlinjer som nu dragits upp, så att verkningarna kan bedömas också på kommunnivå.

lateral-image-left
En hög med papper som sorteras

Kommunal förvaltning i undantagslägen

Coronapandemin påverkar även kommunernas förvaltning. Här har vi samlat en rad anvisningar om bland annat elektroniska sammanträden och elektroniskt beslutsfattande.

lateral-image-right
Tecknad bild av en grupp invånare med en stad i bakgrunden

Staden i fokus

Urbaniseringen berör olika finländska kommuner på olika sätt. I en kommun kämpar man med tillväxtutmaningar, medan man i en annan bekymrar sig för minskande befolkning. Inom projektet Staden i fokus förklarar och åskådliggör Kommunförbundet vad urbaniseringen leder till.

lateral-image-left

Hae lisää