Ingångssida

Finansieringsansvaret för utkomststödet inte kommunernas sak

Finansieringsansvaret för utkomststödet bör inte i sin nuvarande form kvarstå hos kommunerna i början av 2023, eftersom kommunerna i och med vårdreformen inte längre kommer att ha verkliga möjligheter att påverka behovet av utkomststöd.

lateral-image-right
en kram

Kriget i Ukraina påverkar de finländska kommunerna

Det utdragna kriget i Ukraina påverkar oss alla. Kommunförbundet har sammanställt information för kommunerna om konsekvenserna och anvisningar för deras verksamheter.

lateral-image-left

Tjänster på svenska

Kommunförbundet betjänar sina medlemmar på finska och svenska. Bekanta dig med vår svenska service!

lateral-image-right

Material från Kommunmarknaden 2022

Nu har vi publicerat materialet från Kommunmarknaden 2022. Välkommen att bekanta dig med presentationer på både svenska och finska.

lateral-image-left

Hae lisää

De förtroendevaldas rätt att få ledigt från arbetet

De förtroendevaldas rätt att få ledigt från arbetet
centred-liftup