Ingångssida

Datavisualisering: Här kan du se partifördelnigen i välfärdsområdena

I de första välfärdsområdesvalen i januari 2022 valdes 1 379 personer till 21 välfärdsområden. Valet hölls i hela landet med undantag för Helsingfors och Åland.

lateral-image-left
en kram

Kriget i Ukraina påverkar de finländska kommunerna

Vänortssamarbete, flyktingmottagning och beredskap. Kommunförbundet har sammanställt information för kommunerna om konsekvenserna av kriget i Ukraina.

lateral-image-right

Nya hållbara kommuner

Nya hållbara kommuner är Kommunförbundets vision om hur framtidens kommuner byggs.

lateral-image-left

Tjänster på svenska

Kommunförbundet betjänar sina medlemmar på finska och svenska. Bekanta dig med vår svenska service!

lateral-image-right

Hae lisää

De förtroendevaldas rätt att få ledigt från arbetet

De förtroendevaldas rätt att få ledigt från arbetet
centred-liftup