Ingångssida

Kommunförbundet och Fastlandskommunerna: Statens budget för trafikinfrastruktur måste höjas med 800 miljoner euro

Det är nödvändigt att åtgärda statens väg- och bannät, som håller på att förfalla.
lateral-image-right

Slutrapporten från forskningsprogrammet som utvärderade landskaps- och vårdreformen: Om man vill att reformen skall lyckas måste man slopa idén om en modell och en regeringsperiod

narrow

Låt kommunerna sköta social- och hälsovårdsreformen

En förvaltningsmodell och tidtabell som har slagits fast på förhand är döden för ett lyckat genomförande, skriver Hanna Tainio.
narrow

Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2019-2023

Kommunförbundets sex mål för regeringsprogrammet för riksdagsperioden 2019-2013.

lateral-image-left

Hae lisää