Ingångssida

Tre personer som ler.

Kommunförbundet och Helsingfors stad intensifierar samarbetet

Kommunförbundet och Helsingfors stad stärker samarbetet. Målsättningen är att skapa en tätare dialog och bättre förutsättningar för en gemensam intressebevakning.

lateral-image-right

Statsandelsberäkningar för 2020

Kommunförbundet har uppdaterat statsandelsberäkningarna för 2020 för att motsvara statsbudgeten. Också sjukfrekvenskoefficienten har uppdaterats.

lateral-image-left

Hae lisää