Ingångssida

Tre personer i olika åldrar

Anpassning är nyckelordet för kommunerna

Befolkningens stigande ålder fäller inte kommunernas ekonomi om de reagerar i tid på förändringarna. Enligt nya befolkningsprognoser kan alla kommuner klara sig genom att organisera om sin servicestruktur inom de närmaste tio åren, visar en utredning som Perlacon gjort på beställning av

lateral-image-right

Statsandelsberäkningar för 2020

Kommunförbundet har uppdaterat statsandelsberäkningarna för 2020 för att motsvara statsbudgeten. Också sjukfrekvenskoefficienten har uppdaterats.

lateral-image-left

Hae lisää