Ingångssida

Två sjukvårdare i arbetskläder

Samlad information om bekämpningen av corona

Kommunförbundet har samlat relevant information om bekämpning och uppföljning av coronaviruset. Kommunförbundet uppmanar kommunerna att aktivt följa med när myndigheterna uppdaterar anvisningarna om corona.

lateral-image-right

I cirka 30 procent av kommunerna vistas personer som stannat kvar i Finland efter att de fått negativt asylbeslut

Kommunförbundet har kartlagt antalet personer som vistas i Finland utan uppehållstillstånd efter att de fått negativt asylbeslut och den socialservicen. I cirka 30 procent av kommunerna vistas personer som stannat kvar i Finland efter att de fått negativt asylbeslut.

lateral-image-left
En hög med papper som sorteras

Kommunal förvaltning i undantagslägen

Coronapandemin påverkar även kommunernas förvaltning. Här har vi samlat en rad anvisningar om bland annat elektroniska sammanträden och elektroniskt beslutsfattande.

lateral-image-right
Tecknad bild av en grupp invånare med en stad i bakgrunden

Staden i fokus

Urbaniseringen berör olika finländska kommuner på olika sätt. I en kommun kämpar man med tillväxtutmaningar, medan man i en annan bekymrar sig för minskande befolkning. Inom projektet Staden i fokus förklarar och åskådliggör Kommunförbundet vad urbaniseringen leder till.

lateral-image-left

Hae lisää