Kommunförbundet är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

Hemsida

Kommunerna önskar större förtroende och friheter - Det här vill förbundet se i nästa regeringsprogram

Från statlig normstyrning till större kommunalt svängrum. Kommunerna måste garanteras den frihet som hör till kommunal självstyrelse. Kommunförbundet har presenterat sina mål för nästa regeringsprogram.

lateral-image-left

Evenemang

9.2.
On-Line

Batterifabriker, vindkraftsparker, stålverk och LNG-terminaler. En industrietablering är oftast en lottovinst för den kommun som vinner kampen om investeringarna. Men hur avgörande är kommunens näringspolitik och lobbyverksamhet för att locka utländska och nationella investerare?

9.2.
Helsingfors
undervisning och kultur

Blogg

Publikationer

Vår senast uppdaterade information