Kommunförbundet är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

Hemsida

Onödiga normer ska bort: Kom med och luckra upp normerna!

Regeringen har hört kommunerna: under denna regeringsperiod ska normer som orsakar stelhet i den kommunala verksamheten avvecklas. Det innebär större flexibilitet för kommunerna att sköta saker lokalt på bästa möjliga sätt.

lateral-image-right

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Kommunerna får nya och efterlängtade verktyg för att öka livskraften och främja sysselsättningen när arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna i början av 2025. Kommunförbundet ger stöd och råd i förnyelsen.

lateral-image-left

Blogg

Evenemang

29.11.

Utbildningen behandlar frågor gällande yttrandefrihet för offentligt anställda särskilt utgående från rättsliga avgöranden bland annat från riksdagens justitieombudsman, högsta förvaltningsdomstolen och Europadomstolen. I utbildningen behandlas såväl frågor om ”visselblåsande” som om de sanktioner som eventuella överträdelser av gränsen för yttrandefrihet kan leda till. Utbildningen utgår såväl från den anställdas som från arbetsgivarens perspektiv.

12.12.

Kom med på utbildningen för att höra med om det aktuella om det aktuella inom inkomstbeskattningen och arbetsgivaravgifterna.

Publikationer

Vår senast uppdaterade information

Följ och diskutera med oss