Ingångssida

Kommunförbundets vd Minna Karhunen

Vem ska Finland bereda vårdreformen med om inte kommunerna?

Kommunerna har inte på allvar fått vara med i beredningen av vårdreformen. Kommunförbundets verkställande direktör förvånar sig över Social- och hälsovårdsministeriets uppfattning om öppen beredning och frågar: Vart tror man sig komma med en sådan beredning?
lateral-image-left
Joona Räsänen

Räsänen ny ordförande i Kommunförbundets styrelse

Kommunförbundets förbundsdelegation har valt Joona Räsänen till ny ordförande för Kommunförbundets styrelse. Lojobon Räsänen företräder SDP och har en lång erfarenhet av kommunalpolitik. Malaxbon Mikko Ollikainen (SFP) blir ny ordförande för förbundets Svenska delegation.
lateral-image-right

Hae lisää