Ingångssida

Kommunernas hus

Kommunförbundet: beredningsarbetet bör fortsätta

Kommunförbundet anser att det fortfarande behövs en social- och hälsovårdsreform. Det finns skäl att hålla fast vid de ursprungliga målen för vårdreformen.
lateral-image-right

Det är gott att leva i regionstäderna: trumfkorten är säkerhet och boendemiljö

Undersökningen om regionstädernas attraktionskraft visar att det ”friktionsfria livets” image förverkligas i regionstäderna.
narrow
kvinnan läser dokumenter

Kommunförbundet utser årets fullmäktigeledamot

Genom tävlingen vill Kommunförbundet berömma en fullmäktigeledamot som på ett exemplariskt sätt verkat för framtidsbyggandet och främjat samarbete.
narrow
regeringsprogrammet

Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2019-2023

Kommunförbundet eftersträver en nationell vision av framtidens kommun. Den gemensamma synen på en kommun med självstyrelse och kloka värderingar bör utvecklas.
lateral-image-left

Hae lisää