Ingångssida

Ny personaldimensionering höjer kostnaderna för äldreomsorgen betydligt

Kommunförbundets beräkningar som baseras på befolkningsprognosen visar att kostnadsökningen och personalbehovet minskar betydligt om kommunen satsar på hemmaboende för äldre.
lateral-image-left

Nya befolkningsprognosen publiceras - Kan vi ännu påverka utvecklingen?

Det blir allt klarare att ju färre barn vi får desto bättre måste vi ta hand om dem, skriver Minna Karhunen.
narrow

Sysselsättningsförsöken i kommunerna drar igång – anvisningar för kommunerna har publicerats

Kommunernas roll som anordnare av sysselsättningstjänster stärkas.
narrow

Hae lisää