Ingångssida

Studerande på skolan

Krisläge för den kommunala ekonomin: Två av tre kommuner har negativt resultat

Bokslutsprognoserna för 2018 visar på en alarmerande situation för den kommunala ekonomin. Resultatet för 2018 är negativt i 196 kommuner, dvs. rentav två tredjedelar av kommunerna. Året innan hade 55 kommuner negativt resultat.
lateral-image-right
En kvinna i solen

God personalledningspraxis minskar utbrändhet vid förändringar i kommunerna

Utbrändheten bland de kommunalt anställda har ökat. En god personalledningspraxis har ett samband med arbetsengagemang och mindre utbrändhet.
narrow
Äldre kvinna hos läkaren

Äldreomsorg förutsätter samhällsansvar

Det mest omstridda samtalsämnet på sistone har varit äldreomsorgen och de uppdagade bristerna där. I den hätska debatten har man ibland glömt bort vad som faktiskt har hänt: företag har medvetet och bjärt brutit mot tillståndsvillkor och kontrakt,
narrow
regeringsprogrammet

Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2019-2023

Kommunförbundet eftersträver en nationell vision av framtidens kommun. Den gemensamma synen på en kommun med självstyrelse och kloka värderingar bör utvecklas.
lateral-image-left

Hae lisää