Ingångssida

Enkätresultat från kommunerna: Tillgång på personal största problemet i äldreomsorgen

Tillgången på arbetskraft är det största problemet inom boendeservicen för äldre, enligt den enkät Kommunförbundet genomförde i februari. Det här anser 54 procent av dem som besvarat enkäten. Oron för detta är jämnt spridd över kommuner av alla storlekar.
lateral-image-right

Tusen fullmäktigeledamöter vill till riksdagen

Av kandidaterna i vårens riksdagsval sitter cirka 40 procent i kommunfullmäktige. Det här framgår av en utredning som Kommunförbundet gjort.
narrow

Det är gott att leva i regionstäderna: trumfkorten är säkerhet och boendemiljö

Undersökningen om regionstädernas attraktionskraft visar att det ”friktionsfria livets” image förverkligas i regionstäderna.
narrow
regeringsprogrammet

Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2019-2023

Kommunförbundet eftersträver en nationell vision av framtidens kommun. Den gemensamma synen på en kommun med självstyrelse och kloka värderingar bör utvecklas.
lateral-image-left

Hae lisää