Adressetiketter till kommuner, samkommuner och sjukhus

Finlands Kommunförbund säljer självhäftande etiketter med kommunernas, samkommunernas och sjukhusens adresser.

Grundpriset är 68 euro per beställning samt 0,25 euro + moms per adress. Vid behov kan adressetiketten kompletteras med en extra rad, t.ex. Byggnadsinspektören.

Du kan välja bland följande färdiga adressgrupper:

Kommuner:

KL100 Alla kommuner

KL101 Finskspråkiga kommuner

KL103 Tvåspråkiga kommuner, huvudspråk finska

KL104 Tvåspråkiga kommuner, huvudspråk svenska (adressen på svenska)

KL105 Åland (adressen på svenska)

Samkommuner: 

KL200 Alla samkommuner

KL201 Finskspråkiga samkommuner

KL202 Svenskspråkiga samkommuner (adressen på svenska)

KL203 Tvåspråkiga samkommuner

KL204 Tvåspråkiga samkommuner (adressen på svenska)

KL205 Åland (adressen på svenska)

KL300 Specialomsorgsdistrikt

KL301 Samkommuner för social- och hälsovård (samkommuner som ansvarar för primärvård och socialservice)

KL302 Samkommuner för yrkesutbildning

KL303 Sjukvårdsdistrikt

KL304 Hälsocentraler

Sjukhus: 

KL400 Kretssjukhus

KL401 Centralsjukhus

KL402 Statliga sjukhus

KL403 Universitetssjukhus

Mot en extra avgift kan vi vid behov också leverera adressetiketter för särskilda mottagare eller grupper, exempelvis efter invånarantal eller landskap.

För adressetiketterna till specificerade mottagare tas en extra avgift på 34 euro + moms ut.

Vi säljer inte e-postadresser, elektroniska adressförteckningar eller adressetiketter med personnamn.

Adressetiketterna kan beställas per e-post adressetiketter@kommunforbundet.fi eller osoitetarrat@kuntaliitto.fi.

Mattias Lindroth

Förnamn
Mattias
Efternamn
Lindroth
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2536
Mobiltelefon
+358 50 337 6351
Ansvarsområden
  • kommunförbundets svenska webbtjänster
  • kundhanteringssystemet (CRM)
  • elektroniska blanketter
  • tekniskt stöd för webbkurser
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet
Twitterkonto