Teknikteamet presenterar sig

Aki Pihlaja, projektchef

I april blev jag anställd som projektchef i Teknikteamet vid Kommunförbundets enhet Regioner och samhällen. Jag ska ansvara för KUJA2:  kommunernas och landskapens kontinuitetshanteringsprojekt. KUJA2 är en fortsättning på projektet KUJA från 2014–2016 som främjade kommunernas beredskap och kontinuitetshantering. Målgrupp för KUJA2 är förutom kommunerna också de nya landskapen som efter vård- och landskapsreformen kommer att ha en viktig roll som samordnare av den regionala beredskapen. Oberoende av reformen kommer också kommunerna fortsättningsvis att vara viktiga aktörer när det gäller beredskap. KUJA2 strävar efter att utveckla kontaktytorna mellan kommunerna, landskapen och deras viktiga intressentgrupper. Andra angelägna mål är att ta fram en gemensam syn, verksamhetsmodeller och redskap.

Tidigare var jag riskhanteringschef vid Imatra stad med ansvar också för beredskap och säkerhet. Före det arbetade jag med riskhantering, företagssäkerhet och krishantering. Jag är magister i krigsvetenskaper inom utbildningsprogrammet för myndighetssamarbete och dessutom tradenom inom säkerhetsbranschen.