Den nya kommunallagen

Mallen för förvaltningsstadga, mallen för grundavtal och övriga anvisningsmallar

Kommunförbundet håller på att utarbeta mallar och anvisningar som anknyter till den nya kommunallagen. Arbetet sker delvis i samarbete med kommunerna.

 

Mallarna har nu setts över utgående från den diskussion som ordnades i januari och de kommentarer vi fått in under våren.

 

Klart i sommar

Mallen för förvaltningsstadga (Riitta Myllymäki), grundavtalsmallen för samkommuner (Mervi Kuittinen), avtalsrekommendationen (Leena Hoppu-Mäenpää) och anvisningen om bindningar (Mervi Kuittinen, Ida Sulin) blir klara på finska i juni. Den svenska översättningen av mallen för förvaltningsstadga och avtalsrekommendationen blir klara före midsommar. De övriga översättningarna kan dröja lite längre.  

Övriga mallar och anvisningar från förbundet

Kontaktpersoner för Kommunförbundets mallar:

  • direktörsavtal för kommun- och samkommunsdirektörer (Sini Sallinen)
  • kommunikationsanvisning (förbundets informationsenhet och Ida Sulin)
  • bolagsordning för aktiebolag (Pirkka-Petri Lebedeff)
  • rekommendation om koncerndirektiv (Sari Korento)