Ändring i förordningen om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten

Miljöministeriet utfärdade 12.5.2017 förordningen 2/17 som ändrar Miljöministeriets tidigare förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten. Den ändrade förordningen är ett led i den nationella implementeringen av det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU).

I förordningen definieras nu teknisk, funktionell och ekonomisk genomförbarhet och omfattande reparation. Här ingår nu också krav på minsta verkningsgrad för uppvärmningssystem. Miljöministeriet uppskattar att ändringarna inte påverkar de nuvarande tolkningarna. Förteckningen över de byggnadsklasser som inte omfattas av minimikraven på energiprestanda är struken, eftersom den ingår i markanvändnings- och bygglagen.

Förordningen trädde i kraft 1.6.2017.

Länk till den ändrade förordningen i Finlex:

Etiketter
Minna Mättö

Minna Mättö

Jurist

Työvapaalla 10.1. - 31.3.2022. | Tjänstledig 10.1. - 31.3.2022.

Juridiska enheten, Myytti-tiimi
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Ansvarsområden
  • markanvändnings- och bygglagstiftning (planläggning och markanvändning)
  • naturvårdslagstiftning
  • trafiklagstiftning
  • lagstiftning om boende