Anvisningar om hur man ansöker om rökförbud inne i en lägenhet

20.4.2017

Ett bostadsbolag kan hos kommunen ansöka om att kommunen meddelar rökförbud på balkongerna till lägenheterna, utomhusområden som används av lägenheterna och inne i lägenheterna. Disponentförbundet, Fastighetsförbundet, Kommunförbundet, Helsingfors stad och Valvira har gett ut närmare anvisningar om hur bolagen kan ansöka om rökförbud och hur kommunen behandlar ansökan. I anvisningarna beaktas särdragen i anslutning till rökförbud som meddelas inne i lägenheter.

Större process än rökförbud på balkonger

Rökförbud enligt tobakslagen får meddelas i ett bostadsrum i en lägenhet endast om spridningen av rök inte genom en reparation eller ändring av konstruktionerna skäligen kan förhindras. Rökförbud förutsätter också att bostadsrummets innehavare innan förbudet meddelas har getts möjlighet att förhindra spridningen av rök genom egna åtgärder. Rökförbud inne i en lägenhet meddelas främst vid konkreta rökolägenheter. 

  • När ett bostadsbolag ansöker om rökförbud ska bolaget visa upp en i första hand skriftlig utredning om att förutsättningarna för rökförbud uppfylls, påpekar Päivi Vepsäläinen, ledande miljöinspektör vid Helsingfors miljöcentral.

Undantagsfall och omsorgsfulla förberedelser

För bostadsbolag lönar det sig endast i undantagsfall att ansöka om rökförbud inne i lägenheter. Först bör bolaget utreda om spridningen av rök kan förhindras genom exempelvis vanliga reparationer och regleringar av ventilationen som bolaget har skyldighet att utföra.

För att ett bostadsbolag ska kunna ansöka om rökförbud inne i en lägenhet ska bolaget bland annat visa upp en sådan teknisk utredning som stöder bostadsbolagets syn på att spridningen av rök inte kan förhindras genom reparation eller ändring av konstruktioner som utförs genom skäliga åtgärder och till rimliga kostnader. Myndigheten avgör om de nödvändiga reparationerna och ändringarna är skäliga eller oskäliga. Likaså ska bostadsbolaget ge en utredning om att bostadsrummets innehavare har getts möjlighet att förhindra spridningen av rök genom egna åtgärder. Bolaget ska dessutom komma ihåg att skyldigheten att höra innehavaren innan ansökan görs också gäller ansökan om meddelande av rökförbud inne i ett bostadsrum.

  • Omsorgsfullt genomförda föråtgärder och en välberedd ansökan underlättar myndighetens arbete avsevärt och garanterar att kostnaderna för myndighetsbehandlingen hålls på en rimlig nivå, framhåller Jenni Hupli, huvudjurist vid Fastighetsförbundet. 

Anvisningar för hyreshusbolag före sommaren 2017

Ansökan om rökförbud kan göras av olika slags bostadssammanslutningar. Anvisningarna kompletteras före sommaren 2017 så att också hyresbostadsbolag får anvisningar om ansökningsförfarandet.

Anvisningar:

Närmare upplysningar:

Tarja Hartikainen

Förnamn
Tarja
Efternamn
Hartikainen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2478
Ansvarsområden
  • miljö- och hälsoskydd
  • hälsoskydd
  • livsmedelstillsyn
  • veterinärvård
  • tobakstillsyn
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Ympäristö
tags