Avfallsbranschen fick strategisk samarbetsgrupp

Miljöministeriet tillsatte 5.5.2017 en strategisk samarbetsgrupp för avfallsbranschen för tiden 15.5.2017–31.12.2019. Arbetsgruppens uppgift är att följa och analysera avfallsbranschens framtid, främja cirkulär ekonomi inom branschen, styra den riksomfattande planeringen av avfallshanteringen, arbeta för utveckling och verkställande av avfallslagstiftningen samt främja meningsutbytet om avfallsprojekt. I arbetsgruppen sitter företrädare för flera centrala ministerier, intresseorganisationer, forskningsinstitut och läroanstalter. Kommunförbundet företräds av Tuulia Innala, sakkunnig i utveckling av kommunalteknik. Ersättare till slutet av 2017 är juristen Nelli Tikka och därefter juristen Marko Nurmikolu. I arbetsgruppen vill Kommunförbundet föra fram kommunernas synpunkter och främja interaktionen inom avfallsbranschen.

 

Etiketter
Tuulia Innala

Tuulia Innala

sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken
Enheten för samhälle och miljö
+358 9 771 2565, +358 40 572 2120
Ansvarsområden
  • Avfallshantering
  • Vattentjänster
  • Dagvattenhantering.