Avfallsverksföreningen rf belönade Veturi och Vääntäjä 2017 i Jyväskylä

Tuulia Innala

Avfallsverksföreningen har än en gång belönat två personer för långsiktigt och förtjänstfullt arbete för utvecklingen av avfallshanteringen. I år skedde det i anslutning till avfallsverkens konferens och utställningen om samhällsteknik i Jyväskylä den 10 maj. Utmärkelsen Veturi tilldelades servicechef Anne Sjöberg som länge arbetat vid Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Utmärkelsen Vääntäjä tilldelades Tuulia Innala, sakkunnig vid Kommunförbundet, som outtröttligt utvecklat och försvarat kommunens ansvar inom avfallshanteringen. Båda två har medverkat till att hanteringen av kommunalt avfall i Finland har utvecklats mot europeisk toppnivå.

Utmärkelsen Veturi tilldelas för förtjänstfullt och långsiktigt utvecklingsarbete inom avfallshanteringen. Sedan 1996 har Anne Sjöberg medverkat till att en modern servicehelhet för hanteringen av kommunalt avfall byggts upp. Hon har utvecklat serviceverksamheten inom avfallshanteringen och framgångsrikt främjat uppfyllelsen av målen inom avfallshanteringen.

Utmärkelsen Vääntäjä tilldelas för uthålliga försök och uthålligt utvecklingsarbete i branschen. Sedan 2012 har Tuulia Innala innehaft en central roll inom utvecklingen av avfallshanteringslagstiftningen. Med kompetens, uthållighet och mod har hon främjat utvecklingen av hanteringen av kommunalt avfall i en riktning som tjänar samhället och kommuninvånarna.

År 2009 tilldelades utmärkelsen Vääntäjä miljöingenjör Seija Paajanen och år 2011 miljöjurist Leena Eränkö, båda från Kommunförbundet.

Etiketter
Tuulia Innala

Tuulia Innala

sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken
Enheten för samhälle och miljö
+358 9 771 2565, +358 40 572 2120
Ansvarsområden
  • Avfallshantering
  • Vattentjänster
  • Dagvattenhantering.