Handboken har publicerats på svenska

Dataskyddshandboken gör det lättare att beakta de nya upphandlingskraven

De nya anvisningarna ger mer information om EU:s allmänna dataskyddsförordning och gör det lättare att beakta den vid offentlig upphandling.  Handboken har utarbetats av rådgivningsenheten för offentlig upphandling, Finlands Kommunförbund, Hansel Ab och KL-Kuntahankinnat Oy.

I framtiden måste kraven på integritetsskydd beaktas noggrant redan i planeringen av upphandlingen. Syftet med den nya handboken är att ge de upphandlande enheterna konkreta anvisningar om hur de lättare kan beakta kraven på integritetsskydd i upphandlingens olika faser.

Ett centralt tema i handboken är säkerställandet av att personuppgifter behandlas lagenligt i situationer där en extern partner kommer att behandla uppgifterna utgående från ett upphandlingskontrakt.

I anvisningarna läggs vikt på den personuppgiftsansvariges (den registeransvariges) och personuppgiftsbiträdets (registerförarens) ställning och skyldigheter. Handboken innehåller färdiga kontraktsbestämmelser och kravdefinitioner för att underlätta det praktiska arbetet.

Den nya förordningen påverkar till exempel upphandlingen av informationssystem

Lagstiftningen om behandling av personuppgifter reviderades efter att EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 trädde i kraft i maj 2016. Förordningen blir tillämplig 25.5.2018 efter en övergångsperiod på två år.

Syftet med förordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed deras rätt till integritetsskydd också i digitaliseringens tid. Regleringen strävar efter att bemöta de utmaningar som den snabba tekniska utvecklingen ställer och stärka människors rätt att ha kontroll över sina personuppgifter.

Publikationen

Hur ska dataskyddsförordningen beaktas vid konkurrensutsättning av offentlig upphandling?
Den avgiftsfria e-publikationen (2017) kan laddas ner i Kommunförbundets nätbokhandel

Närmare upplysningar:

  • Ida Sulin, ledande jurist, Finlands Kommunförbund rf, tfn 050 563 3023
  • Katariina Huikko, ledande jurist, rådgivningsenheten för offentlig upphandling, tfn 050 566 4327
  • Jukka Hämäläinen, ledande jurist, Hansel Ab, tfn 0294 444 285
  • Pauliina Juntunen, jurist, KL-Kuntahankinnat Oy, tfn 050 360 9428
Etiketter