Tillägg till Kommunförbundets nyhetsbrev

Delgivning av beslut under sommaren från 1.6.2017

I artikeln Delgivning av beslut under sommaren i Juridikinfo var det meningen att påminna läsarna om det färska cirkuläret 15/2017 som behandlar kommunens webbkommunikation och bland annat delgivning av beslut.

Från 1.6.2017 ska beslut enligt kommunallagen delges kommunmedlemmarna genom att besluten hålls tillgängliga i det allmänna datanätet.

Vid delgivning enligt speciallagar kungörs först att besluten hålls framlagda. Enligt flera lagar ska kungörelser fortsättningsvis sättas upp på kommunens anslagstavla – alltså på en fysisk anslagstavla.

Därför ska man fortfarande se till att det är fritt tillträde till kommunens anslagstavla också när kommunkansliet är stängt, till exempel under semestrarna. Handlingar som har lagts fram ska hållas tillgängliga under tjänstetid på en plats som anges i kungörelsen och som är åtkomlig också om huset är stängt.

För övrigt hänvisar vi till cirkuläret om kommunens information på webben 15/2017.

 

Etiketter