Effektmåttet för barnskyddstjänster blir klart i slutet av året

Lastensuojelu

Kommunförbundet har utvecklat ett mått som kan användas för att mäta barnskyddstjänsternas effekt. Måttet kan tas i bruk av kommunerna och privata aktörer i början av nästa år. Det har planerats som ett arbetsredskap som kan användas inom barnskyddet och i tjänsterna för barn och familjer.

Till måttet hör blanketter som kartlägger familjernas funktionsförmåga. När funktionsförmågan kartläggs i början och slutet av tjänsten eller efter en viss tidsperiod, får man information om hur tjänsten påverkat familjens funktionsförmåga. I kombination med kostnadssiffrorna kan man beräkna tjänsternas effekt och rikta resurserna till de tjänster som fungerar bäst.

Tio pilotkommuner/samkommuner testar måttet under 2016–2017, dvs. använder det som arbetsredskap i kundarbetet. Utgående från de erfarenheter man fått av testningen utvecklas måttet ytterligare under hösten 2017. Samtidigt analyserar Kommunförbundet den information som samlats in med hjälp av måttet, dvs. hur familjernas funktionsförmåga har förändrats i pilotkommunerna under den tid familjerna varit klienter inom barnskyddet.

En rapport om pilotskedet publiceras i slutet av året.

Måttet fungerar som ett styrande arbetsredskap som jämnar ut kvaliteten på det sociala arbetet, men det ger också en faktabas som kan användas för att utreda tjänsternas effekt och närmare undersöka servicekedjorna för enskilda barn och familjer. Insamlingen av information ger på så sätt möjlighet till ett strukturellt socialt arbete och kunskapsledning.

Läs mer på Kommunförbundets webbplats:

Etiketter