Kommunförbundets förändringsstöd

Handbok om överföring av avtal i vård- och landskapsreformen

Kommunförbundet har publicerat en handbok på finska om överföring av avtal i vård- och landskapsreformen. Syftet med handboken är att hjälpa kommuner, samkommuner och landskap med utredning och överföring av avtal.

Handboken behandlar avtalsprocessen i ett nötskal och tar upp huvudaspekterna i den. Fokus är på de avtal som överförs från kommunerna och de frivilliga samkommunerna till landskapen.

Den avgiftsfria handboken i pdf-format har utarbetats i maj 2017 utgående från regeringens proposition och lagutkasten och den kan skrivas ut på Kommunförbundets nätbokhandel. Om det i den slutliga lagen införs bestämmelser som avviker från det som sägs i handboken, uppdateras publikationen.

Den nyutgivna handboken är den första i en serie handböcker om avtal. Den kommande andra delen behandlar upphandlingsjuridiska frågor kring avtal.

Länkar

 

Etiketter

Förnamn
Leena
Efternamn
Hoppu-Mäenpää
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2376
Ansvarsområden
  • avtalsledning och avtalshantering
  • avtalsrätt
  • upphandlingskontrakt - tjänster enbart för kommunernas upphandlande enheter
  • JYSE-villkor
  • avtalsbaserad beredskap
  • skadestånds- och försäkringsrätt
  • allmän civilrätt
  • konsumentärenden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska frågor
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Kommunförbundets jurister