Hjälp att verkställa författningarna om avloppsvatten i glesbygden – strandområden på 100 m som geodata

Finlands miljöcentral har tagit fram en ny riktgivande 100 meters zon vid sjöar och vattendrag och på kusten i fastlandskommunerna. Det nya avgiftsfria materialet stöder de kommunala myndigheterna vid områdesbestämningen under övergångsperioden för författningarna om avloppsvatten i glesbygden. Det står också till förfogande för andra som behöver information. Materialet finns att tillgå som gränssnitt, det kan laddas ner och det finns som karttjänst där också klassificerade grundvattenområden framgår. Om GIS-material används för att beräkna avståndet från stranden till en byggnad ger det ett riktgivande resultat men är förknippat med stor lokal osäkerhet.

Etiketter
Tuulia Innala

Tuulia Innala

sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken
Enheten för samhälle och miljö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2565, +358 40 572 2120
Ansvarsområden
  • Avfallshantering
  • Vattentjänster
  • Dagvattenhantering.