Hjälp att verkställa författningarna om avloppsvatten i glesbygden – strandområden på 100 m som geodata

Finlands miljöcentral har tagit fram en ny riktgivande 100 meters zon vid sjöar och vattendrag och på kusten i fastlandskommunerna. Det nya avgiftsfria materialet stöder de kommunala myndigheterna vid områdesbestämningen under övergångsperioden för författningarna om avloppsvatten i glesbygden. Det står också till förfogande för andra som behöver information. Materialet finns att tillgå som gränssnitt, det kan laddas ner och det finns som karttjänst där också klassificerade grundvattenområden framgår. Om GIS-material används för att beräkna avståndet från stranden till en byggnad ger det ett riktgivande resultat men är förknippat med stor lokal osäkerhet.

Etiketter
Miira Riipinen

Förnamn
Miira
Efternamn
Riipinen
direktör, regioner och samhällen

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2106
Mobiltelefon
+358 40 824 4401
Ansvarsområden
  • Utveckling och uppföljning av kommunernas miljövårdsförvaltning
  • Främjande av kommunernas miljövård
  • Vatten- och naturvård
  • Klimatförändring
  • Cirkulär ekonomi
  • Hållbar utveckling
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för samhälle och miljö
Twitterkonto
Tuulia Innala

Förnamn
Tuulia
Efternamn
Innala
sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2565
Mobiltelefon
+358 40 572 2120
Ansvarsområden
  • Avfallshantering
  • Vattentjänster
  • Dagvattenhantering.
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för samhälle och miljö