Kom med och effektivisera kommunernas klimatarbete!

Miljöministeriet och Kommunikationsministeriet har inlett ett kontinuerligt klimatprojekt, IlmastoKUNTO, som syftar till att effektivisera klimatarbetet genom dialog mellan kommunerna och staten. Också Kommunförbundet medverkar i projektet.

Projektet vill få veta om pågående klimatarbete och god praxis i kommunerna. Särskilt efterlyses kommunernas syn på hur deras arbete kunde främjas och stödas, hur smärtpunkter som stör arbetet kunde avlägsnas samt hur hållbara livsstilar hos kommuninvånarna kunde uppmuntras.

Dialogens viktigaste del är den webbaserade Idéfabriken som Du inbjuds att delta i under tiden 16.6– 6.8, se länkarna nedan. Det går också att delta i Idéfabriken mobilt.

Resultaten från idérundan presenteras på Kommunmarknaden 14.9.2017. Projektets andra fas inleds efter det. Resultaten görs tillgängliga för olika nätverk när dialogen avslutas i december.

Det är angeläget att du deltar, för resultaten används vid planeringen av statens och kommunernas klimatåtgärder!

Öppna dialogen via följande länkar:

Om du arbetar/bor i en kommun med över 100 000 invånare, välj länken http://www.ideatehdas.fi/t/?f=Zj1jaFVCUTk0bWk1

Om du arbetar/bor i en kommun med 30 000–100 000 invånare, välj länken http://www.ideatehdas.fi/t/?f=Zj1rNFNWNkRCMUNW

Om du arbetar/bor i en kommun med färre än 30 000 invånare, välj länken http://www.ideatehdas.fi/t/?f=Zj1uMEVOOUZzZktq

Du kan sända inbjudan till dialogen vidare till personer vars insatser i klimatarbetet du anser att behövs. Obs. Sänd inte länken till din egen session, för den är olika för alla deltagare och ändras varje gång någon svarar.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman