Framtidens kommun

Kommunerna tar steget in i framtiden - även digitalt

Kuvituskuva jossa käsi koskettaa tablettitietokoneen näyttöä

Elektroniska tjänster är en del av vardagen och framgången i framtidens kommun. Kommunförbundet initierar med stöd av Kommunstiftelsen ett projekt som befrämjar utvecklingen av elektroniska tjänster, sammanför gemensamma programvaror och gränssnitt till en tydligt kontrollerbar helhet och hjälper till vid ibruktagandet av nationella servicehelheter.

Projektet Digitaliseringen av framtidens kommun utgör en del av programmet Framtidens kommun.

- Kommunernas organisationer för informationsförvaltning blir under de närmaste åren tvungna att anpassa sig till de förändringar som landskapsreformen förorsakar, samtidigt som det pågår projekt på nationell nivå som påför organisationerna mer arbete. Samtidigt görs sådant utvecklingsarbete i kommunerna som kunde vara till nytta också för andra kommuner men som ofta stannar inom en liten krets, säger projektchef Elisa Kettunen, sakkunnig vid Kommunförbundets enhet för informationssamhället.

- Inom projektet strävar man efter att skapa en praktisk modell för gemensam resurshantering och informationsspridning. Kommunförbundet skulle vara koordinator men samarbeta intensivt med kommunfältet och statliga aktörer.

I det nya projektet fortsätter man Kunta-KaPA-projektets beprövade praxis i stödet till kommunerna samt drar nytta av det kunnande och det nätverk som skapats där. Projektet genomförs åren 2018–2019.

Projektet Digitaliseringen av framtidens kommun utgör en del av programmet Framtidens kommun dit också följande projekt hör:

  • Nya generationens organisation och ledarskap (USO 4)
  • Kommunen som främjare av välfärd
  • Bildningskommunens roller och stöd
  • Kommunen som främjare av livskraft i olika verksamhetsmiljöer
  • Fullmäktigeledamöterna bygger framtidens kommun

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Utvecklingschef för digitaliseringen i kommunerna, chef för utvecklingsgrupp
Ansvarsområden
  • ledningsansvar för Kommunernas digitaliseringsteam
  • identifiering och projektering av nya digitaliseringsbehov
  • koordinering av kommunernas digitaliseringsprojekt
  • intressebevakning i frågor som gäller informationspolitik och öppna data
Läs mer om dessa teman