Kommunernas klimatåtgärder och klimatnätverk lyfts fram

Under en längre tid har kommunerna i Finland utfört klimatarbete, men särskilt under de senaste åren har åtgärder för att dämpa klimatförändringen blivit vanligare inom kommunens olika sektorer. För närvarande bor över hälften av finländarna i en kommun som har ett aktivt klimatarbete. Aktivt klimatarbete utgår oftast från en klimatstrategi som genomförs bland annat inom markanvändningen, trafiken, energiproduktionen, energikonsumtionen, upphandlingen och avfallshanteringen.

Genomförandet av de nationella klimatmålen står och faller inte med kommunerna, utan de flesta åtgärder kräver samarbete mellan olika aktörer. Kommunerna behöver staten, företag, sammanslutningar och invånarna i sitt klimatarbete. Dessutom behöver klimatarbetet stöd från regionala, nationella och internationella nätverk där nya idéer och ny praxis sprids.

Kommunförbundet vill göra kommunernas klimatarbete synligt, eftersom deras konkreta åtgärder för utsläppsminskning är det främsta resultatet av detta arbete. Förbundet har sammanställt exempel som vi hoppas ska stödja alla kommuner i deras sätt att dämpa klimatförändringen, uppmuntra dem att vidta nya åtgärder och utnyttja nätverk för att öka klimatarbetets effekter och synlighet.

Etiketter