Fullmäktigeledamöterna bygger framtidens kommun – kurser på många orter

Kurser vid fullmäktigestarten

kommun rollerna

De nya kommunfullmäktige har inlett sitt arbete i början av juni. Inför den färska fullmäktigeperioden erbjuds alla fullmäktigeledamöter i landet grundläggande fakta om kommunens roll och fullmäktiges strategiska ledning. Kurserna bekostas av Kommunstiftelsen och den första har hållits i Kervo den 13 juni.

Jenni Airaksinen, ny forsknings- och utvecklingsdirektör vid Kommunförbundet, gick igenom kommunens ställning mitt i förändringarna och kommunens kommande roller. Fullmäktigeledamöterna funderade över den egna kommunens roller på olika områden. Kervopolitikerna betonade bildningen medan Träskändapolitikerna lyfte fram livskraften. Borgnäs såg kommunens starka sidor i livsmiljön och samhällsandan, Tusby och Mäntsälä ville utveckla särskilt bildningen och utbildningssamarbetet.

– Rollerna går givetvis i kors, och det väsentliga är att beslutsfattarna har en helhetssyn, samarbetsförmåga och mod att se framåt, framhöll Jenni Airaksinen.

Airaksinen tog också upp förändringar i fråga om ledarskapet:

– De förtroendevalda innehar en nyckelposition när det gäller att ta fram det som är bäst för kommunen. Aktivitet och nätverk blir viktiga och det finns verksamhet också utanför fullmäktigesalen.

Sini Sallinen, sakkunnig vid Kommunförbundet, presenterade grunden till kommunens strategi och byggde upp en kunskapsram för den förtroendevalda. Publiken bekräftade de viktigaste egenskaperna hos en förtroendevald: möjliggörande, förnyande, nätverkande, öppen.

Största delen av deltagarna i Kervo var nya fullmäktigeledamöter. Kursen gav dem också tillfälle att lära känna situationen och fullmäktigeledamöterna i grankommunerna. Varje kommun ordnar dessutom sin egen introduktion i fullmäktigearbetet. Kommunförbundets dotterbolag FCG Utbildning Ab ordnar grundutbildning om bland annat juridiska frågor i höst.

Kommunstiftelsens halvdagskurser ordnas på sammanlagt 60 orter. Kurserna fokuserar på strategisk ledning, förändringshantering och gestaltning av kommunens roller som stöd för livskraften och välfärden.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman