Landskapens lokalcentral Ab:s fastighetsenkät

Landskapens lokalcentral kartlägger lokaler som hyrs av kommunerna

Kaarisairaalan pääaulan lasiseinä

Uppgifter om lokaler som hyrs ut till landskapen av samtliga finländska kommuner sammanställs med en enkät som öppnas den 25 september. Uppgifter om fastigheterna behövs redan nu för att trygga smidig verksamhet vid övergången och ge landskapen underlag för planeringen av det framtida servicenätet. Kommunförbundet rekommenderar att kommunerna besvarar Landskapens lokalcentral Ab:s enkät.

Från och med början av år 2020 hyr landskapen de lokaler de behöver för specialsjukvård, hälsocentraler, socialtjänster, räddningsstationer och förvaltning via servicecentret Maakuntien tilakeskus Oy, Landskapens lokalcentral Ab.

För tillfället finns det ingen exakt information om det totala lokalitetsbeståndet i kommunernas ägo, men uppskattningarna rör sig kring sju miljoner kvadratmeter.

"Enkäten ger oss en helhetsbild av lokalitetsbeståndet som blir tillgängligt för landskapen och underlag för ingående av hyresavtal med landskapen. Vi behandlar lokalfrågorna som brådskande för att landskapen ska kunna koncentrera sig på anordnandet av tjänster i det sista, mest hektiska skedet av reformen. Landskapen får tillgång till informationen om verksamhetsställena genast då vi fått informationen från kommunerna”, lovar Landskapens lokalcentral Ab:s kundchef Mikko Hollmén.

Kommunerna kan besvara enkäten t.o.m. den 14 december 2017. De uppgifter som samlas in är omfattande, eftersom de utgör underlag för utarbetandet av hyresavtal och eftersom kommunen samtidigt kan uppge information om sina lagstadgade ansvarsområden i anslutning till lokalerna.

”Då enkäten i detta skede fylls i omsorgsfullt behöver man inte utreda uppgifterna vid beredningen av landskapsreformen eller med ytterligare nationella enkäter. Största delen av uppgifterna är grundläggande uppgifter som torde vara lätta att få tillgång till inom kommunen, men exempelvis sammanställningen av planritningar kan vara ett omfattande arbete. Därför bör experterna ges tillräckligt med arbetstid för att besvara enkäten”, bedömer Hollmén.

Med enkäten samlar man även in information om hyresavtal med vilka kommunen hyrt lokaler för sin verksamhet av andra fastighetsägare. I och med landskapsreformen övergår även ansvaret för dessa hyresavtal från kommunen till landskapen, med ett fåtal undantag.

Hur fastställs hyrorna?

Från och med början av år 2020 betalar landskapen hyra till kommunerna för lokalerna. Hyresbeloppet utgår antingen från kommunens nuvarande interna hyresreglering eller utgörs av kapitalhyra som fastställs utgående från tekniska värden samt ersättning för underhållskostnaderna.

Fastställningen av de tekniska värdena och hyrorna utförs av Landskapens lokalcentral Ab och grunden för hyresnivån fastställs senare med statsrådets förordning. Lokalernas tekniska värden och hyror fastställs innan valborg 2018. Efter detta får såväl landskapen som kommunerna en uppskattning av de kommande hyrorna. Hyresavtalet ingås inledningsvis med landskapet för tre år. Efter detta har landskapet en optionsmöjlighet på ett år.

Kommunerna får användaruppgifterna för fastighetsenkäten den 25 september och enkäten kan besvaras t.o.m. den 14 december 2017. Enkäten genomförs av FCG Konsultointi Oy i samarbete med Rapal Oy och Konsultation Oy.

Landskapens lokalcentral Ab erbjuder rådgivning på numret 044 031 2252 och per e-post på adressen makukiinteistot@optimaze.net, på finska och svenska vid frågor om insamlingen av uppgifterna.

Ytterligare information

Mikko Hollmén, kundchef, Maakuntien tilakeskus Oy, tfn 040 656 5070, mikko.hollmen@maakuntientilakeskus.fi
 

Landskapens lokalcentral Ab erbjuder lokaler för tjänster som främjar finländarnas hälsa och regionernas livskraft. Vårt uppdrag är att ha hand om alla lokaler som de framtida landskapen behöver: från lokaler för specialsjukvård, hälsocentraler och socialtjänster till räddningsstationer och kontor. Vi vill erbjuda våra kunder den främsta expertisen inom offentlig fastighetsförvaltning för uthyrning, byggande, underhåll och utveckling av lokaler. Mer information om lokalcentralens verksamhet och beredningsfasen för centret: http://alueuudistus.fi/sv/servicecenter

Läs mer om dessa teman