Projekt om fungerande finansieringssystem för landskapen

Finlands Kommunförbund, Kommunfinans, Keva, KT Kommunarbetsgivarna och Avainta rf beställer en utredning om finansieringssystemet för de kommande landskapen. Utredningen ska göras på ledningshögskolan vid Tammerfors universitet.

Syftet med forskningsprojektet är att utreda vilket slags system som lämpar sig bäst för finansieringen av landskapens verksamhet i Finland. Projektet fokuserar särskilt på modeller för egna medel för landskapen utgående från landskapens självstyrelse, ekonomisk effektivitet och incitamenteffekter. I projektet utreds också hur självstyrande områden finansieras i olika länder, framför allt de nordiska.

Undersökningen genomförs i flera olika skeden, bland annat genom intervjuer, en vetenskaplig panel och materialanalyser.

Ansvarig forskare för projektet är förvaltningsdoktor Lotta-Maria Sinervo. Sakkunniga i projektet är professor Lasse Oulasvirta och professor Jarmo Vakkuri.

Undersökningen ska resultera i en rapport som bedömer hur genomförbara olika finansieringsmodeller är samt vilka fördelar och problem modellerna innebär för landskapets verksamhet, uppgifter och ekonomi. Slutrapporten publiceras före utgången av 2017.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman