Räddare i vardagen – handbok för utveckling av kundorienterade tjänster med kommuninvånarna

Vård- och landskapsreformen för med sig en risk för ett allt större demokratiunderskott. För att undgå risken ska de framtida serviceproducenterna, oavsett om de är offentliga eller privata eller aktörer inom tredje sektorn, se till att invånarna har möjlighet att delta i verksamheten och påverka den.

I Kajanaland utvecklades 2014–2016 nya typer av välfärdstjänster tillsammans med Kommunförbundet och kommuninvånarna. En ny roll söktes för kommunen i främjandet av kommuninvånarnas välfärd efter att social- och hälsovården överförts på landskapets ansvar redan i samband med landskapsförsöket. Handboken Räddare i vardagen, som publicerades på finska i augusti 2017, presenterar utvecklingsarbetet med modellen för närservice och samarbete i Kajanaland ur kommuninvånarnas och de olika aktörernas perspektiv genom metoder och faser som hämtats från servicedesign.

Erfarenheterna i Kajanaland kan utnyttjas i vård- och landskapsreformen i de olika regionerna och kommunerna. Handboken lyfter fram goda exempel på hur samarbetet byggts upp. Dessutom presenteras metoder för att engagera invånarna i utvecklingen av de nya tjänsterna och strukturerna.

Publikationen har tagits fram som en del av projektet Invånarfokus i vård- och landskapsreformen, forskningsprojektet European InnoSI, som finansieras av EU-kommissionens program Horizon 2020, och Kommunförbundets förändringsstöd.

Handboken finns på finska och engelska i pdf-format. Den svenska versionen publiceras i september.

Länkar

Handboken på finska >> http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3366

Handboken på engelska >> http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3357

Projektet Invånarfokus i vård- och landskapsreformen >> https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/demokrati-och-deltagande/landskapets-invanare-engageras

Kommunförbundets förändringsstöd >> https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/forandringsstod