Systemen för kommunernas politiska ledning och beslutsfattande förändras

Beredskapen inför den kommande vård- och landskapsreformen samt fullmäktigeskiftet i juni 2017 påverkar också systemen för kommunernas politiska ledning och beslutsfattande. Bakgrunden till behovet av att utveckla ledningssystemen är målet att förenkla och förtydliga dem.

I de framtida kommunernas olika roller framhävs uppgiften att främja välfärd och livskraft. Detta ser ut att påverka också de kommande organisationsstrukturerna, till exempel genom att kommunerna organiserar sin verksamhet under olika organ som främjar livskraft och välfärd.

Utöver organisationsförändringarna betonas ett fungerande samarbete mellan de förtroendevalda och tjänsteinnehavarna i kommunerna, nätverksledning och styrning av nätverken samt vikten av att öka kommuninvånarnas deltagande och påverkansmöjligheter.

I rapporten Kuntien poliittiset johtamis- ja päätöksentekojärjestelmät muutoksessa granskas systemen för den politiska ledningen och beslutsfattandet samt behoven av och målen för att utveckla dessa system i de kommuner som deltar i forskningsprogrammet ARTTU2 under fullmäktigeperioden 2013–2017.

 

Rapport (på finska):  Kuntien poliittiset johtamis- ja päätöksentekojärjestelmät muutoksessa. Publikation nr 8/2017 i forskningsprogrammet ARTTU2

 

Närmare upplysningar: Utvecklingschef Jarkko Majava, tfn 09 771 2860, jarkko.majava@kommunforbundet.fi och forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom (forskningsprogrammet ARTTU2), tfn 09 771 2504, marianne.pekola-sjoblom@kommunforbundet.fi.

 

Programmet ARTTU2 och de medverkande kommunerna

I programmet ARTTU2 utreds hur reformerna har inverkat på den kommunala servicen, ekonomin, demokratin och ledarskapet, personalresurserna, samhällsstrukturen och livskraften i kommunerna.

I programmet medverkar 40 kommuner av olika storlek och typ i olika delar av Finland. ARTTU2 är en fortsättning på det motsvarande programmet för utvärdering av strukturreformen som genomfördes 2008–2012. Programmet är gemensamt för flera forskningsaktörer och samordnas av Kommunförbundet.

Kommunerna i ARTTU2: Askola, Enare, Esbo, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Jyväskylä, Kankaanpää, Karleby, Keitele, Keuruu, Kimitoön, Korsholm, Kotka, Kurikka, Kuusamo, Lempäälä, Liperi, Nivala, Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raseborg, Reso, Rautalampi, Salo, Sibbo, S:t Michel, Säkylä, Tammerfors, Tavastehus, Torneå, Uleåborg, Vasa, Vanda, Villmanstrand, Vimpeli, Vörå och Åbo.

Forskningsprogrammets webbsidor: www.kommunforbundet.fi/arttu2

 

(På finska) Kuntien poliittiset johtamis- ja päätöksentekojärjestelmät muutoksessa

ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 8/2017. Raportissa tarkastellaan poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistamista ARTTU2-tutkimuskunnissa.

narrow

Forskningsprogrammet ARTTU2

Forskningsprogram för utvärdering av genomförda och förestående reformer i kommunerna 2014–2018.

narrow