TEKES beviljar energistöd

Arbets- och näringsministeriets energistöd beviljas inte längre av NTM-centralerna. Från och med 2017 söks energistöden hos Tekes. Ansökan är tillsvidare fortgående.

I början av 2017 överfördes handläggningen, beslutsfattandet och förvaltningen kring energistöden från närings-, trafik- och miljöcentralerna till innovationsfinansieringsverket Tekes. År 2017 ska nya ansökningar om energistöd tillställas Tekes. Ansökan lämnas via nättjänsten från och med den 26 januari 2017.

Energistöd för investeringsprojekt ska sökas innan anläggningstillgångarna upphandlas eller det bygg-, ombyggnads- eller förbättringsarbete som ska finansieras med stödet inleds. Ett arbete anses vara inlett när det slutliga och bindande investeringsbeslutet har fattats.

Energistöd för utredningsprojekt ska sökas innan projektet inleds. Ett utredningsprojekt anses vara inlett när en bindande beställning har gjorts.

Typiska objekt som beviljas stöd är energisyner, energieffektivitetsinvesteringar samt syner och produktionsinvesteringar som gäller förnybar energi. Också investeringar som minskar miljöolägenheterna av produktionen eller användningen av energi kan komma i fråga.

Man bör komma ihåg att kommuner och samkommuner som ansluter sig till det nya energieffektivitsavtalet 2017–2025 har finansieringsföreträde när det gäller syner och projekt med konventionell teknologi.

Mera information

Etiketter