Vård- och landskapsreformen, lägesbild

Tillsättandet av temporära beredningsorgan framskrider

I så gott som alla landskap har man nått ett avtal om ett temporärt beredningsorgan (se karta):

Tillsättandet av temporära beredningsorgan

 

I tio landskap har landskapsstyrelsen fattat beslut om beredningsorganets sammansättning, ledamöter och eventuella ersättare. I sex landskap har man nått ett avtal om antalet ledamöter i beredningsorganet och om fördelningen av platserna mellan olika organisationer. Endast i två landskap har man ännu inte nått ett avtal och landskapsstyrelsen har inte heller fattat beslut i ärendet.

Enligt införandelagen är det statsrådet som tillsätter beredningsorganet på förslag av Finansministeriet, om landskapsstyrelsen inte har tillsatt ett beredningsorgan inom två månader efter att införandelagen trädde i kraft.

Tidpunkten för när lagen träder i kraft är ännu inte känd, men uppskattningen är september–oktober 2017.

Läs mer om situationen i maj >>

 

Etiketter
Johanna Viita

Förnamn
Johanna
Efternamn
Viita

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2521
Mobiltelefon
+358 40 753 0630
Ansvarsområden
  • intressebevakning för landskapen
  • landskapsdirektörernas månadsmöten
  • ordförandekonferenser för landskapsförbunden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden
Team
Kundrelationsteamet