Uppdaterade anvisningar om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon och transporttjänster

Hur kan kommunen beakta energi- och miljökonsekvenserna när de upphandlar fordon och transporttjänster? Motiva har gett ut uppdaterade anvisningar om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon och transporttjänster. Kommunförbundet har medverkat i uppdateringsarbetet.

Anvisningarna gäller upphandling av person- och paketbilar, persontransporttjänster och kollektivtrafik. Syftet är att hjälpa offentliga upphandlande enheter att välja energieffektivare alternativ med mindre utsläpp. I anvisningarna presenteras miljökriterier som de upphandlande enheterna kan utnyttja i sin anbudsförfrågan.

Exemplen i anvisningarna gäller sådana miljökonsekvenser som enligt lagen om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon (1509/2011) ska beaktas: energiförbrukning, koldioxidutsläpp och reglerade avgasutsläpp.

Läs anvisningarna i Motivas databank för upphandlingstjänster

Etiketter