Kommunförbundet kartlägger stämningarna på kommunfältet:

Utvärderingsenkät om vård- och landskapsreformen och framtidens kommuner kör igång

Kommunförbundet utreder stämningarna på kommunfältet nu då man beslutat skjuta upp genomförandet av vård- och landskapsreformen med ett år. Inom ramen för forskningsprogrammet ARTTU2 genomförs under september-oktober en omfattande enkätundersökning om vård- och landskapsreformen och reformen kring framtidens kommun. Den aktuella Realtidsbarometern är en del av ARTTU2-programmets Bedömningsundersökning i realtid (REA) och den är en fortsättning på en motsvarande enkät som genomfördes hösten 2016.

I enkäten kartläggs de kommunala beslutsfattarnas synpunkter på och erfarenheter av reformerna, hur beredningen av dem letts och framskridit, effekterna av reformerna samt byggandet av framtidens kommun. Enkäten riktas till fullmäktige- och styrelseordförandena samt ledningsgruppernas medlemmar i de kommuner som ingår i forskningsprogrammet. Målgruppen för enkäten är totalt drygt 500 kommunala beslutsfattare.

Resultaten av realtidsbarometern publiceras i november 2017.

De 40 kommuner som deltar i forskningsprogrammet ARTTU2 utgör ett representativt urval av Finlands kommuner. ARTTU2-kommunerna är: Askola, Enare, Esbo, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Jyväskylä, Kankaanpää, Karleby, Keitele, Keuruu, Kimitoön, Korsholm, Kotka, Kurikka, Kuusamo, Lempäälä, Liperi, Nivala, Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raseborg, Reso, Rautalampi, Salo, Sibbo, S:t Michel, Säkylä, Tammerfors, Tavastehus, Torneå, Uleåborg, Vasa, Vanda, Villmanstrand, Vimpeli, Vörå och Åbo.

Forskningsprogrammets webbsidor: www.kommunforbundet.fi/arttu2

Tilläggsuppgifter om Bedömningsundersökningen i realtid (REA) och om forskningsrapporter som hittills publicerats:  https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/bedomningsundersokning-i-realtid-rea

 

Närmare upplysningar om innehållet i enkäten:
Arto Koski, sakkunnig, Finlands Kommunförbund, tfn 050 54 29 299, arto.koski(at)kommunforbundet.fi

Siv Sandberg, forskare, Åbo Akademi, tfn 0400 726 380, siv.sandberg(at)abo.fi

Närmare upplysningar om det tekniska genomförandet av enkäten:
Miska Smolander, projektkoordinator, Finlands Kommunförbund, tfn 050 386 4128, miska.smolander(at)kommunforbundet.fi

Mera om forskningsprogrammet ARTTU2:
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Finlands Kommunförbund, tfn 050 337 5634 marianne.pekola-sjoblom(at)kommunforbundet.fi

Bedömningsundersökning i realtid (REA)

Som en del av forskningsprogrammet ARTTU2 genomförs en bedömningsundersökning i realtid av reformerna 2016-2017. Undersökningen producerar regelbundet aktuell kunskap om vård- och landskapsreformen och reformen Framtidens kommun.

narrow

Forskningsprogrammet ARTTU2

orskningsprogram för utvärdering av genomförda och förestående reformer i kommunerna 2014–2018.

narrow
Etiketter