Vad gör kommunen i framtiden?

När vård- och landskapsreformen är genomförd har kommunerna fortfarande många viktiga uppgifter kvar. De syftar alla till att öka kommuninvånarnas välmående.

vadgörkommunen

lateral-image-right