Anvisningarna om bindningar har uppdaterats

Enligt kommunallagen ska vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. Kommunförbundet har uppdaterat sina anvisningar om redogörelser för bindningar.

Den nya publikationen Redogörelse för bindningar i kommunen går igenom definitionen på bindning, hur redogörelsen ska ges och frågor kring upprätthållandet av ett bindningsregister. Publikationen är avgiftsfri och kan laddas ner i Kommunförbundets nätbokhandel.

De nya anvisningarna ersätter handboken Anvisning om redogörelser för och register över bindningar, som gavs ut år 2016.

Den svenska översättningen av publikationen utkommer våren 2018.

Länkar

Etiketter
Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska frågor
Saija Haapalehto

Förnamn
Saija
Efternamn
Haapalehto
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2308
Mobiltelefon
+358 50 567 0862
Ansvarsområden
  • kommunallagen
  • kommunalt beslutsfattande
  • processen för ändringssökande
  • offentlighetslagstiftning
  • specialfrågor kring dataskydd
  • grå ekonomi och bekämpning av korruptin
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister