Anvisningarna om bindningar har uppdaterats

Enligt kommunallagen ska vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. Kommunförbundet har uppdaterat sina anvisningar om redogörelser för bindningar.

Den nya publikationen Redogörelse för bindningar i kommunen går igenom definitionen på bindning, hur redogörelsen ska ges och frågor kring upprätthållandet av ett bindningsregister. Publikationen är avgiftsfri och kan laddas ner i Kommunförbundets nätbokhandel.

De nya anvisningarna ersätter handboken Anvisning om redogörelser för och register över bindningar, som gavs ut år 2016.

Den svenska översättningen av publikationen utkommer våren 2018.

Länkar

Etiketter
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.