Jävsroboten avslöjar om du är jävig eller inte

I början av 2019 börjar Kommunförbundet förbereda en jävsrobot. När roboten är klar hjälper den juristerna att lösa jävsfrågor.

Det handlar om en chattbott, dvs. ett robotprogram som ber den förtroendevalda eller tjänsteinnehavaren besvara några enkla frågor. Utgående från svaren talar jävsroboten om huruvida personen är jävig eller inte och motiverar beslutet med relevanta paragrafer.

Kommunförbundets mål är att ge sina kunder allt snabbare och mångsidigare service, också utanför tjänstetid. I bästa fall hjälper roboten kommunerna att fatta bättre beslut när beslutets lagenlighet har säkerställts på förhand.

Jävsfrågor vanligast

Kommunförbundets juridiska enhet svarar årligen på omkring fyra tusen frågor som kräver juridisk tolkning och det vanligaste temat i frågorna till förvaltningsjuristerna är jäv. De många frågorna om jäv och svaren på dem kommer att utnyttjas i skapandet av jävsroboten vid sidan av artificiell intelligens.

Roboten löser enkla frågor

Jävsroboten ska fungera som stöd för juristerna: den utreder de grundläggande frågorna redan innan jävsfrågan går vidare till juristerna.

För en del av frågorna behövs inte några människor alls, men de frågor som chattbotten inte kan svara på styrs till juristerna.

Försöksinriktad kultur i fokus – testare behövs

Kommunförbundet har inte tidigare utnyttjat artificiell intelligens eller chattjänster. I projektfasen betraktas arbetet främst som ett försök.

När tjänsten är tekniskt klar, kan kommunernas jurister testa den. Om tidsplanen och sökkriterierna informeras i ett senare skede.

Endast genom att testa jävsroboten kan man få reda på hur den fungerar, och därefter beslutar man om tjänsten ska tas i bruk eller vidareutvecklas.

Om försöket med jävsroboten lyckas kan man lära upp den underliggande artificiella intelligensen med nytt innehåll – också kring ett helt nytt tema – och på så sätt bredda metodurvalet i Kommunförbundets kundservice. Om chattbotten inte blir tillräckligt bra för kundservice hinner Kommunförbundet ändå under projektet samla in kunskap om lösningar som bygger på artificiell intelligens. De inhämtade kunskaperna gagnar kommunerna åtminstone i form av rådgivning.

Mer information

Utvecklingen av jävsroboten hör till projektet om digitalisering i framtidens kommun. I sakfrågor medverkar de sakkunniga vid juridiska enheten.

Närmare information om projektet ger projektchef Elisa Kettunen och assistent Netta Keskiväli. Frågor om jäv besvaras av Kommunförbundets förvaltningsjurister.

Etiketter
Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Utvecklingschef för digitaliseringen i kommunerna, chef för utvecklingsgrupp
Strategienheten, Digitalisering och informationssamhället
Ansvarsområden
  • ledningsansvar för Kommunernas digitaliseringsteam
  • identifiering och projektering av nya digitaliseringsbehov
  • koordinering av kommunernas digitaliseringsprojekt
  • intressebevakning i frågor som gäller informationspolitik och öppna data