Bekanta dig med höstens kursutbud!

Juridiska kurser på svenska

Grunderna i god förvaltning

Är du ny inom kommunen eller vill du friska upp dina kunskaper i förvaltningen? Kommunförbundets jurister Ida Sulin och Riitta Myllymäki går igenom den kommunala förvaltningens grunder, från beredning till beslut. Både tjänsteinnehavare och förtroendevalda är välkomna!

Språklagstiftning - kommunernas språkliga skyldigheter och invånarnas rättigheter

Ett kvällswebbinarium kl. 16-18.30, där Johanna Lindholm, sakkunnig på Folktinget, går igenom de lagar som styr de språkliga rättigheterna och skyldigheterna. Hur långt sträcker sig rätten till service på eget språk, och var går gränsen för kommunens språkliga skyldigheter?

Aktuell lagstiftning inom social- och hälsovården

Det är mycket på gång inom social och hälsovården: ny lagstiftning på kommande och en utdragen vårdreform. Delta i aktualitetsinfon för att uppdatera dig om den senaste lagstiftningen och läget med reformen med Johanna Lindholm, sakkunnig på Folktinget.

Alla Kurstorgets kurser på www.kurstorget.fi

Se också: juridiska kurser på finska

Etiketter