Kommunförbundet grundar ett nätverk för dataskyddsansvariga i kommuner och samkommuner

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) tillämpas nationellt från den 25 maj 2018. Enligt förordningen ska varje myndighet och varje organ inom den offentliga förvaltningen som hanterar personuppgifter utnämna ett dataskyddsombud.

I Finland har sjukvårdsdistrikten haft dataskyddsansvariga redan tidigare. I och med förordningen kommer antalet dataskyddsansvariga att öka rejält.

Nätverkets uppgift och mål

Kommunförbundet samlar sina medlemmars dataskyddsansvariga i ett nätverk vars uppgift är att vara en professionell stödgrupp för de dataskyddsansvariga. Målet är att ge de dataskyddsansvariga i kommunerna och samkommunerna ett forum där de till exempel kan

  • utbyta kunskap
  • ställa frågor
  • söka lösningar
  • finna gemensamma förhandlingskonstellationer  i dataskyddsfrågor. 

Ett centralt mål är att ge de dataskyddsansvariga möjlighet att arbeta effektivt och att sprida befintligt material, modeller, arbetsmetoder och god praxis.

Medlemskap och villkor

Deltagandet i nätverket är avgiftsfritt och nätverksevenemangen är gratis.

Alla dataskyddsansvariga i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande i en medlemskommun eller samkommun som ingått serviceavtal med Kommunförbundet kan anmäla sig till Kommunförbundets nätverk för dataskyddsansvariga.

Anmälningsblanketten öppnas på torsdag 15.2.2017. Kommunförbundets dotterbolag FCG tar emot anmälningarna och länken till blanketten uppdateras på Kommunförbundets webbsidor om dataskydd.

Närmare upplysningar

Etiketter