Register över behandling

Mallar från dataombudsmannen för beskrivning av behandling av personuppgifter

Organisationer är skyldiga att upprätta en skriftlig beskrivning av på vilket sätt de behandlar personuppgifter. Dataombudsmannens byrå har publicerat två mallar för detta register över behandling enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Den ena är för personuppgiftsansvariga och den andra för personuppgiftsbiträden. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet kan, om de så vill, använda mallarna för att beskriva de åtgärder för behandling av personuppgifter som de ansvarar för.

Ett register över behandling är avsett som en intern handling inom organisationen främst som stöd för att gestalta behandlingen av personuppgifter. Det är också ett väsentligt sätt att visa att personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Registret ska på begäran skickas till tillsynsmyndigheten. Registret är inte avsett att användas direkt för information till de registrerade, men det kan utnyttjas i produktionen av information till dem. Det finns anvisningar om information till de registrerade på dataombudsmannens webbplats.

Registermallarna och mer information om dem finns på dataombudsmannens webbplats »

Läs också Kommunförbundets nyhet Villkoren för behandling av personuppgifter har uppdaterats »

Etiketter
Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Servicepost