Villkoren för behandling av personuppgifter har uppdaterats

Kommunförbundet har i samarbete med Kuntahankinnat Oy, Hansel Ab och Rådgivningsenheten för offentlig upphandling utarbetat mallvillkor för beaktandet av dataskyddet i avtal där serviceproducenten behandlar beställarens personuppgifter för dennes räkning. Nu finns det en uppdaterad version av villkoren för behandling av personuppgifter.

Villkoren anknyter till handboken Hur ska dataskyddsförordningen beaktas vid konkurrensutsättning av offentlig upphandling? från 2017.

Läs mer

Etiketter
Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Servicepost