Frågor om jäv besvaras av en begåvad robot

Jääviysbotti.

Kommunförbundets nya automatiska kundtjänst, en dialogrobot (chatbot) som använder sig av artificiell intelligens, svarar dygnet runt på frågor om jäv och är till för kommunernas tjänsteinnehavare, förtroendevalda och vem som helst som är intresserad av jävsfrågor. Tjänsten Kysy jääviydestä (Fråga om jäv) finns på Kommunförbundets webbplats om jävsfrågor (på finska) och på alla andra sidor som har att göra med jäv. 

Tjänsten, som fortfarande är i inlärningsstadiet, svarar på frågor som ställs antingen med ett klick på något av de färdiga alternativen eller med en fritt formulerad fråga.

- Målet är att stöda ett gott kommunalt beslutsfattande och därmed den lokala demokratin och förtroendet i kommunerna. Med tjänsten vill man hjälpa kommunens tjänsteinnehavare och förtroendevalda att oberoende av tid och plats identifiera de situationer där de bör förklara sig jäviga, säger projektchef Elisa Kettunen.   

Förhoppningen är att den automatiska tjänsten blir juristernas ”arbetskamrat” som snabbt ger svar på kundernas frågor om jäv i kommunalt beslutsfattande, också utanför tjänstetid och utan dröjsmål.

Den intelligenta dialogroboten har utvecklats på finska. Om den får ett gott mottagande kan den i framtiden förverkligas också på svenska. Under utvecklingsskedet har tjänsten kallats Jävsroboten.

Jävsroboten finns på Kommunförbundets finska webbplats om jäv.

Kommunförbundets samarbetspartners i utvecklingen av tjänsten var Ultimate.ai och Terminologicentralen TSK.

 

Läs mer

Både boten och juristen lär sig av sina misstag

Kai Ketelimäkis blog 30.9.2019

 

Tags
Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Utvecklingschef för digitaliseringen i kommunerna, chef för utvecklingsgrupp
Strategienheten, Digitalisering och informationssamhället
Ansvarsområden
  • ledningsansvar för Kommunernas digitaliseringsteam
  • identifiering och projektering av nya digitaliseringsbehov
  • koordinering av kommunernas digitaliseringsprojekt
  • intressebevakning i frågor som gäller informationspolitik och öppna data