Uppdatera din yrkeskunskap

Kursserie för förtroendevalda samt övrig juridisk utbildning våren 2019

""

Kommunförbundet och FCG ordnar regelbundet finskspråkiga kurser om juridiska ärenden. Vårens nyhet är kursserien Mopokortista pimeänajonkurssiin, där deltagarnas erfarenheter om kommunfältet beaktas. Bekanta dig med vårens juridiska kursutbud på webbplatsen Kuntaliitto.fi och anmäl dig!

Svenskspråkiga juridiska kurser ordnas av Kommunförbundets svenskspråkiga team:

Led smartare, kontrollera mindre

Att vara chef handlar inte bara om att kontrollera, ha de rätta svaren och kunna delegera. Kom till Helsingfors den 28 februari, det bjuds på forskning, erfarenheter och träning i modernt ledarskap.

https://kommuntorget.fi/kurstorget/led-smartare-kontrollera-mindre/

Grunderna i AKTA för förmän

En heldag i Helsingfors den 7 mars för dig som behöver grundkunskaper i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA.

https://kommuntorget.fi/kurstorget/grunderna-i-akta-for-forman-2/

Nytt inom mervärdesbeskattningen

Tre halvdagskurser om ändringar inom social- och hälsovården, skatte- och rättspraxis gällande försäljningens moms, avdrags- och återbäringsrätt och momsfrågor gällande fastigheter.

Helsingfors 13 mars: https://kommuntorget.fi/kurstorget/aktuellt-om-mervardesbeskattning-av-kommuner-och-samkommuner/

Mariehamn 14 mars: https://kommuntorget.fi/kurstorget/aktuellt-om-mervardesbeskattning-i-kommuner-och-kommunalforbund/

Vasa 15 mars: https://kommuntorget.fi/kurstorget/aktuellt-om-mervardesbeskattning-i-kommuner-och-samkommuner/

Har du koll på GDPR?

Sätt dataskyddet i skick på kliniken i Vasa 21 mars.

https://kommuntorget.fi/kurstorget/dataskyddslagen/

Etiketter